Inleveren van uw lease-auto

 

Er komt een moment waarop uw leasecontract afloopt en u uw leaseauto moet inleveren. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft ZuidWest Lease onderstaande richtlijnen opgesteld.

Er zijn twee manieren om uw auto in te leveren, te weten op het kantooradres van ZuidWest Lease in Goes of bij de leverende dealer van uw nieuwe (lease)auto.

Inlevering op het kantooradres in Goes.

Wordt de auto op het kantooradres van ZuidWest Lease ingeleverd, dan zal een medewerker van de afdeling Operations in uw bijzijn de auto innemen, waarbij een inname-rapport wordt opgesteld dat door beide partijen zal worden getekend.

Inlevering bij een dealer.

Wordt de auto ingeleverd bij een dealer dan vindt alleen de registratie plaats van het kenteken, kilometerstand en de innamedatum. De uiteindelijke inname zal plaatsvinden op het kantooradres in Goes. Een kopie van het innamerapport wordt na ontvangst van de auto aan uw wagenparkbeheerder toegestuurd.

Wordt de nieuwe auto geleased bij ZuidWest Lease, dan zorgt de dealer ervoor dat ZuidWest Lease op de hoogte wordt gesteld van de ingeleverde leaseauto, zodat transport geregeld kan worden. Mocht dit niet het geval zijn dan verzoeken wij u door te geven waar en wanneer de auto ingeleverd zal worden. De eventuele transportkosten zullen doorbelast worden.

Wat dient bij inlevering van de auto aanwezig te zijn?

Als u de auto inlevert, dient alles wat in de auto aanwezig was bij aflevering ook weer te worden ingeleverd. Hieronder wordt ondermeer verstaan:

  • Het kentekenbewijs
  • De groene kaart en eventueel APK rapport
  • De sleutel en reservesleutel(s)
  • Onderhouds- en instructieboekjes
  • Alle inbegrepen opties/accessoires
  • Evt. software voor het navigatiesysteem

Wij verzoeken u, indien mogelijk, de auto in te leveren op de normale (zomer)banden en aan te geven waar de winterbanden zich bevinden.
 

Brandstofpas.

Indien u een brandstofpas heeft en u krijgt een nieuwe auto via ZuidWest Lease, dan kunt u deze blijven gebruiken totdat u een nieuwe pas heeft ontvangen. Indien u geen gebruik meer gaat maken van de brandstofpas, dan willen wij u verzoeken dit telefonisch door te geven, zodat wij deze af kunnen melden.