I-Wise

I-Wise is een online portaal voor relaties van ZuidWest Lease. Via dit klantenportaal heeft u direct toegang tot informatie over uw wagenpark. In het getoonde dashboard ziet u gelijk de 'scores' op het gebied van jaarkilometrages, brandstofverbruik, schademeldingen en bekeuringen. Daarnaast is het mogelijk deze gegevens op een eenvoudige manier te downloaden en in uw eigen rapportages te verwerken. Overige mogelijkheden zijn o.a. berijdersgegevens wijzigen, schade melden, kilometerstanden doorgeven en diverse rapportages genereren.

Kortom, I-Wise biedt u meer! Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

Wilt u gebruik maken van I-Wise maar heeft u nog geen inlogcode? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

LOGIN KLANTPORTAAL